Monday, 21 March 2016

Quraish - Terjemahan Bahasa Melayu

BismillahirRahmanirRahim

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah)
(laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman), dan pada musim panas (ke negeri Syam),
Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini,
Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Al-Ma’un - Terjemahan Bahasa Melayu

BismillahirRahmanirRahim

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

Tahukah engkau akan orang yang mendustakan ugama (meliputi hari pembalasan)?

Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim,
Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin.

(Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan ugama), maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang -
(laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya;
(Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya),


Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).

Al-Kauthar - Terjemahan Bahasa Melayu

BismillahirRahmanirRahim

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat).

Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur).

Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, Dia lah yang terputus (dari mendapat sebarang perkara yang diingininya).

Al-Kafirun - Terjemahan Bahasa Melayu

BismillahirRahmanirRahim

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

Katakanlah (wahai Muhammad): “Hai orang-orang kafir!

“Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

“Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah.

“Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.

“Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.


“Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku”.

An-Nasr - Terjemahan Bahasa Melayu

BismillahirRahmanirRahim

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai

Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah), Dan engkau melihat manusia masuk dalam ugama Allah beramai-ramai,


Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya, sesungguhnya Dia amat menerima taubat.

Al-Masad - Terjemahan Bahasa Melayu

BismillahirRahmanirRahim


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

Binasalah kedua-dua tangan Abu lahab, dan binasalah ia bersama!

Hartanya dan segala yang diusahakannya, tidak dapat menolongnya.

Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang.

Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api.


Di lehernya sejenis tali, dari tali-tali yang dipintal.

Al-Ikhlas - Terjemahan Bahasa Melayu

BismillahirRahmanirRahim

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;

“Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;

“Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan;


“Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya”.